Hoe om te gaan met een slechte werkgever?

Verzuim

Een langdurig verzuim kan worden veroorzaakt door een voor die werknemer ongebruikelijke of ernstige reden. Langdurig verzuim kan worden veroorzaakt door gezondheidsproblemen van de werknemer. Als een bepaalde baan bijvoorbeeld meer stress oplevert dan normaal, kan de werknemer vaker verzuimen omdat hij het er moeilijk mee heeft. De symptomen van ziekte, zoals vermoeidheid/angst, moeten door de werkgever worden herkend en als ziekte worden opgeschreven. Bij een behandelde langdurige ziekte blijft het verzuim de hele behandelingsperiode voortduren. Dit kan onrechtvaardig lijken, maar het is de wet. Het alternatief is echter het betalen van ziektegeld tijdens een korte afwezigheid. In deze situatie kan de werkgever geen gebruik maken van een ziekmelding om compensatie af te nemen, aangezien dit zou neerkomen op uitsluiting. Evenmin kan de werkgever loon of uitkeringen over de afwezigheid uitsluiten wegens een te late afwezigheid. In plaats daarvan moet de werkgever het verzuim aangrijpen als een gelegenheid om over het probleem te praten en tot een oplossing te komen; praktische hulp is veel effectiever dan leiding geven. Samengevat is er natuurlijk geen excuus om 24 uur of langer afwezig te zijn, maar de verordening is zeer genereus in het toestaan van voldoende tijd voor een oplossing door middel van een gesprek. U kunt praktisch bevestigen of het beleid van uw werkgever van korte of lange duur is door na te gaan of het verzuim door de Code wordt gedekt.

Het meeste langdurige verzuim wordt gedekt door de ziektekostenverzekering, maar er zijn werkgevers die ervoor kiezen om langdurig ziekteverlof niet te dekken. Als een werkgever u niet contracteert voor een ziektekostenverzekering, kan hij de keuze hebben om u een bijstandsuitkering te betalen in verband met gederfde inkomsten of verlies van werk als u afwezig bent wanneer dat gepland is. De werkgever is op grond van de Code verplicht zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken om op verstandige wijze met de afwezigheid om te gaan. Zelfs wanneer hij door de ziektekostenverzekering wordt uitgesloten, zal de werkgever een redelijke vergoeding voor persoonlijke verliezen moeten betalen. U moet alles wat zij u aanbieden bespreken. In uitzonderlijke omstandigheden kunt u een overzicht van dergelijke vergoedingen krijgen tijdens een persoonlijk gesprek met een ergotherapeut of een andere deskundige.Antwoord:

“In het Verenigd Koninkrijk is geplande afwezigheid van een werknemer geen goede reden voor ontslag. De paar dagen betaalde vakantie mogen een redelijke werkgever echter niet blind maken voor de werkelijke geschiktheid van de werknemer. De planning door een werknemer om zijn/haar familielid in een ander land te bezoeken, die typerend is voor bindende familieleden over de hele wereld van de Europese Unie, lijkt mij echter . Dit is geen bruikbaar excuus voor onderduiken en desertie. Maar als een baan niet goed betaalt en de werknemer een slechte instelling heeft, kan het nodig zijn dat de werkgever een paar dagen betaalde vakantie toevoegt.* Methode A: Vakantie: Een vakantietoeslag geldt niet als de werknemer ziekteverlof heeft opgenomen. Dit alleen is niet in strijd met de Master’s Rules. Maar vraag de werkneemster wel of zij van mening is dat komen werken in geval van ziekte voor haar financieel haalbaar zou zijn, en zo ja, overweeg dan een voorschot op haar afwezigheid van vijf weken. Overweeg in ruil daarvoor dat het redelijk is dat haar afwezigheid wordt doorbetaald als de werknemer één week afwezig is. Als alternatief, als de werknemer minder gewenst is en gewoon waarschijnlijk minder dan 6 weken per jaar afwezig zal zijn, overweeg dan een betaling van één week loon. Als er bepaalde voorwaarden zijn, zoals een baan die om commerciële redenen niet operationeel is, dan moet de werkgever dat met die werknemer bespreken.

Lees meer

 

You Might Also Like

Leave a Reply