Eerstehulp verlener Spoedeisendehulp Medisch Technicus

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners werken in gebieden waar ongelukken, ziekte, in de knoop geraakte draden en puin veel voorkomen. Zij registreren vitale functies, beoordelen verwondingen en testen slachtoffers zodat zij medische hulp en behandeling kunnen bieden aan degenen die ziek zijn. Gewoonlijk is de eerste evaluatie van het slachtoffer (d.w.z. het zieke individu). De reacties van eerstehulpverleners verschillen echter aanzienlijk naar gelang van het soort verwonding. Dit is waarschijnlijk het best te begrijpen omdat het ongebruikelijk is het slachtoffer te behandelen wanneer hij in een levensbedreigende toestand verkeert. Eerstehulpverleners gebruiken hun deskundigheid en zeer geavanceerde vaardigheden om mensen met een ziekte of handicap in veiligheid te brengen en proberen te voorkomen dat zij verder letsel oplopen, blijvend arbeidsongeschikt worden of ernstig ziek worden als gevolg van hun verwondingen. Hoewel deze eerstehulpspecialisten zichzelf altijd zullen omschrijven als medische spoedhulpverleners, zijn zij niet multidisciplinair. Een verklaring voor de verwarring, waarom zij de titel EMT- emergency medical technician gebruiken, is dat hoewel zij goed zijn opgeleid voor de typische rollen (d.w.z. zij zijn EMT-s, EMT-p, EMT-b, enz…) hun vermogen om eerste hulp te verlenen betekent dat zij verschillende andere gezondheidstaken aan hun lijst van vaardigheden hebben toegevoegd.

Voorbeeld 1- Inscrit – Een ABC “verzekeringskaart” spoedeisende medische technicus, alsmede een EMT- eerste hulp technicus. Voorbeeld 2: Een overspannen, pijnlijke, hoofdschuddende EHBO-er zonder ziektekostenverzekering of werkplek Tijdens het werk op oproepbasis kunnen zij actief helpen bij lichamelijk onderzoek, medische apparatuur bedienen en behandelingen geven. Zij kunnen in noodgevallen ook reanimeren en infuuslijnen aanleggen. Zij kunnen in elke hoedanigheid werken als onderdeel van een samenwerkingsverband met andere medische beroepsbeoefenaren, of als particuliere contractant. Hun voornaamste taak is zoveel mogelijk letsel te voorkomen en de negatieve gevolgen voor de gezondheid op een plaats van een ongeval of trauma tot een minimum te beperken.

Hun secundaire rol is het toedienen van de behandeling, en omvat ook Thailand-battles, verzorgingsgebieden, en ziekenhuisopname, indien nodig. Hun essentiƫle functie is gespecialiseerde deskundigheid en kritisch denken. Hoe vaak zijn zij in dienst? Net als een politieagent reageren zij op een noodsituatie, op hun eigen tactische plaats, besturen zij een semi en controleren zij pakketten in een rioolafvoer, en voeren zij talrijke taken uit aan de telefoon, ter plaatse of weg van de plaats van het ongeval. Zij kunnen op een dag, een uur of een werkweek verschillende taken vervullen als onderdeel van een 24-uurs dienst of een gespecialiseerde groep.

Lees meer

BHV training

 

You Might Also Like

Leave a Reply