9 Beginselen van communicatie

Communicatietrainer

Deze omvatten communicatievaardigheden training.1 Leer effectief te praten over uw gevoelens en emoties2 Verbeter uw luistervaardigheid3 Leer de juiste stem en toonhoogtevorm voor verschillende soorten mensen4 Verwar nooit een oprechte stem met een luide stem! 5 Begrijp hoe u dankbaarheid kunt uiten en oprecht kunt zijn.6 Leer hoe u uw meningen en gevoelens kunt uiten.7 Verhoog uw onafhankelijke denken en zelfexpressie door middel van de juiste lichaamstaal.8 Oefen met effectief schrijven en duidelijk communiceren.9 Vergeef mensen voor hun meningen en opvattingen nadat u hebt geleerd van de communicatietraining.10 Oefen met spreken voor grotere groepen zodat u een effectievere communicator wordt.

Communicatie training is niet alleen bewustwording en het veranderen van sommige taalpatronen. Het is ook vooruitgang met voortdurende lessen, niet alleen om verwante taal te verbeteren, maar ook om de communicatievaardigheid in het algemeen te verbeteren. Communicatie is helaas een van de grootste uitdagingen van de menselijke geest. Sommige mensen raken gefrustreerd en worden zelfs boos als ze zeggen dat ze zich gekwetst of boos voelen door iemands houding. Ze zijn emotioneel gekwetst! Communicatie zelf bevat een ander, krachtig woord; het woord communiceren. Leren om op een eenvoudige en duidelijke manier te communiceren is een heet hangijzer. Het zou verplicht moeten zijn voor ieder van ons als we niet kunnen, of willen, aannemen dat we weten hoe een ander zich voelt of denkt. Public relations professionals zijn nu de laatsten die de kunst van communicatie moeten leren. En ze krijgen waarschijnlijk een kick-start van Don circulation. Don is de voorzitter van de Nationale Vereniging van Public Relations en Communicatie. Hij is ook voorzitter van het Sympathy Institute en uitvoerend directeur van Zika Watch. Wat kan een theceral training doen voor iemand die woorden mag gebruiken… en hoe kan het iemand ontvankelijker maken voor wat je zegt. Ideeën en woorden die onbewust worden gecommuniceerd, worden praktisch besproken in het bedrijfsleven en men moet oppassen werk gerelateerde zaken niet te verwarren met persoonlijke zaken.

Veel bedrijfsleiders hebben moeite om aansluiting te vinden bij alle verschillende groepen medewerkers die zij in verschillende bedrijven onder hun hoede hebben. Zij beweren dat zij met elk personeelslid op één lijn moeten zitten, terwijl dat in feite vanaf het begin van elke dag zou kunnen zijn, wat niets kost, of meerdere dagen zou kunnen duren om de wrijvingen tussen werkgroepen op te lossen. Het is een inspanning die maanden of zelfs jaren kan duren. Maar hoe sneller een probleem wordt onderkend, hoe sneller het kan worden opgelost. Wanneer nieuwe ideeën en principes hun intrede doen in de wereld van De Nationale Vereniging voor Public Relations en Communicatie, zijn er de rozen en de doornen, soms wel en soms niet zo veel. Sommigen beweren dat het komt doordat de kosten van je communicatie bestaan uit het feit dat je op elk moment met iedereen praat en er zijn ook suggesties over de kosten daarvan. Als je komt praten met mensen zwijgen, maar je zegt niets, dan blijft er niets over. In dit geval betekent een stimulerende leider communiceren. Maar we merken vaak dat we wel eens de plank misslaan door te proberen iets anders te doen dan met mensen te praten. Door deze emotie van “sociale ongevoeligheid” syndroom, kunnen ze nog steeds weglopen en nog steeds het bedrijf hebben.

9 Beginselen van communicatie 1 Een duidelijke, gerichte, beknopte en begrijpelijke boodschap2 Boodschappen zijn zo geschreven dat ze begrepen worden door uw publiek3 Par ”interpersoonlijke” communicatie4 Gepresenteerd in een logische volgorde5 Emoties uitgedrukt in de dialoog van de communicatie6 Taalgebruik Weten wat er begrepen zal worden, door zoveel mogelijk kritische vragen te stellen alvorens de communicatie te starten7 Reageer gepast op een manier die de gedachte van de spreker uitdrukt8 Beheers het volume van uw uitspraken9 Leer communicatievaardigheden zodat alle werknemers het zullen begrijpen Laten we nog één beginsel bekijken en dan zien hoe het van toepassing is op The National Association of Public Relations en Smithsonianer Watch. Het principe is “Alle communicatie is non-verbaal”.

Als u een schriftelijke mededeling naar iemand stuurt en hij/zij antwoordt niet, heeft de mededeling vastgesteld wat aanvaardbaar is. De afzender kan besluiten dat de informatie niet goed genoeg was en dat we moeten reageren, of misschien niet reageren op de manier die u bedoeld had. De persoon die uw communicatie ontvangt zal niets zeggen, ook al voelde hij/zij zich niet aangesproken door wat u had geschreven, maar hij/zij zal niet reageren. Ze kunnen zelfs aarzelen om te reageren. Maar ze zullen niet reageren. Het principe dat communicatie non-verbaal is, beïnvloedt de manier waarop andere mensen uw communicatie waarnemen. Het kan hen inspireren om meer te luisteren, of het kan hen verblinden voor uw bedoelingen.

Lees meer

Loopbaancoaching

Assertiviteitstraining

 

 

You Might Also Like

Leave a Reply