zou de regering

Fer tzen ’s was recht. Toch? Is dat niet hetzelfde punt dat uw regering heeft gemaakt? Kijk, ik weet hoeveel huidige kabinetsleden zich…

Read more